Til hovedinnhold

Elkontroll for næringsbygg og sameie

En stor andel bygningsbranner skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten.

En rekke forsikringsselskap tilbyr redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll næring og eventuelle feil og mangler er rettet. Bestill en elkontroll av oss i dag!

Hvor ofte bør elektriske anlegg kontrolleres?

Hyppigheten avhenger av byggets kontrollklasse. For eksempel skal industribygg ha kontroll hvert år og lagerlokale hvert tredje år. For boligsameier er intervallet hvert femte år. Vær oppmerksom på at det er eier av anlegget som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i brannteknisk orden.

Hvordan foregår en kontroll?

En sertifisert kontrollør går gjennom bedriftens internkontroll, tar stikkprøver og gjennomfører en termografering av elanlegget. Termografineringen avslørerer unormalt varme punkter i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.

Etter at elkontrollen er gjennomført, vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen gitte tidsfrister.

EL-PROFFEN bygget i Lauvåsen, Kristiansand. Foto.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss