En effektiv arbeidshverdag forutsetter oppdatert infrastruktur. Arkel leverer komplette installasjoner som tilfredsstiller dagens krav.

Det hjelper lite med høyhastighetsbredbånd til husveggen hvis fiberinstallasjonen inne i bygningen er utdatert eller feil satt opp. Våre serviceteknikere setter opp et komplett nettverk i bygningen din ut i fra dine konkrete ønsker og behov. Vi dokumenterer installasjonen, scanner anlegget og sørger for at det er klart til bruk. Ved behov utfører vi også feilsøking og utbedringer av eksisterende nettverk.